КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Работно време с граждани:

от 8.30 до 17:00 ч.


ПРИЕМНИ ДНИ:

За кмет на Община Белово -  Сряда от 15:00ч. до 17.00ч.

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация, вкл. писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон, електронна поща за контакт.