КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Създаването и воденето на публичния регистър е на основание:
Чл. 29, ал.1 и чл.30 от ЗПСК


Публичния регистър съдържа информация за процесите на приватизация и следприватизационен контрол осъществени от Община Белово след влизане в сила на ЗПСК.

Публичен регистър - Досие № 01 - Изтегли