КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
Наименование Файлове
Списък на кметовете подали в законоустановения срок декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПРКИ Свали тук
Списък на общинските съветници подали в законоустановения срок декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПРКИ Свали тук
Списък на служителите в общинска администрация подали в законоустановения срок декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПРКИ Свали тук