КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Регистър на издадените разрешения от община Белово за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2021г.

Документи:

Регистър на издадените разрешителни / 01.02.2021г. / - Изтегли