КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Регистър на издадените разрешения от община Белово за таксиметров превоз на пътници за 2020г.

Документи:

Регистър на издадените разрешителни / 13.02.2020г. / - Изтегли