КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на територията на община Белово за периода 2017 - 2020 г.

Документи:

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива / 08.10.2017 г. / - Изтегли

Форма ЗЕВИ - отновно Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива / 23.01.2019 г. / - Изтегли

Форма чл.12 и чл.63 ЗЕЕ / 23.01.2019 г. / - Изтегли

Форма ЗЕВИ - отновно Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива / 21.02.2019 г. / - Изтегли

Форма чл.12 и чл.63 ЗЕЕ / 21.02.2019 г. / - Изтегли

Писмо и отчет / 29.02.2020г. / - Изтегли

Форма ЗЕВИ / 29.02.2020г. / - Изтегли