КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

В рамките на този проект Община Белово изпълни проектиране и изграждане на Компостираща инсталация за оползотворяване на зелени отпадъци с капацитет 2000 т/годишно.

Документи:

Проект Компостираща инсталация / 02.02.2021г. / - Изтегли