КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик 2016 - 2020г.

Документи:

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик 2016 - 2020г. - Изтегли