КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Проект: Оперативна програма "Осигуряване на топъл обяд"

Финансираща програма/институция: "Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане", стартирала през 2015 година с с Договор №BG05FMOP001-3.002-0013-C01

Цели и очаквани резултати:

Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ,"Осигуряване на топъл обяд" в община Белово е стартирала през 2015 година с Договор №BG05FMOP001-3.002-0013-C01 с капацитет от 70 потребители.

По настояване на кмета на община Белово – инж. Костадин Варев постепенно се обхващат все повече потребители. Към настоящият момент 16.01.2019г. капацитетът вече е 250 лица потребители на проекта. Община Белово е сред общините, които се стремят да предоставят тази услуга на максимален брой свои граждани.

В проекта са включени лица от: гр.Белово, с.Голямо Белово, кв.Малко Белово, с.Момина Клисура, с.Сестримо, с.Габровица, с.Дъбравите, с.Мененкьово и с.Аканджиево.

Изготвя се меню и рецепти за всеки ден, храната е качествена и се приготвя ежедневно от работещите в звено "Домашен социален патронаж" Менюто за всеки ден се състои от: супа, основно ястие, десерт и хляб.

Звено,"Домашен социален патронаж," приготвя и предоставя храна на на самотноживеещи възрастни хора в община Белово, както и ежедневно се приготвя храна за хората настанени в Дома за възрастни хора в село Дъбравите.

Грижата за хората е сред приоритетите на общината през последните 4 години.