КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР на обект: "Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство. ID 673052

Документи за сваляне:

РОП-152/13.08.2014 - Изтегли

АОП 673052 - Изтегли