КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Щурче", гр.Белово, ЦДГ-с. Сестримо,домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово".

Документация:

Документация: Изтегли

Обявление за обществена поръчка: Изтегли

Решение за обявление: Изтегли

Техническа спецификация: Изтегли

Образци на документи: Изтегли

Техническо предложение: Изтегли

Ценова оферта: Изтегли

Проекто - договор: Изтегли