КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

До

участниците в процедура

Решение № РОП-341/21.11.2013

Уведомяваме Ви, че на 16.07.2014год. в 08,30 часа ще бъдат отворени ценовите предложения по открита процедура за възлагане на обществени поръчки с предмет:  ,,Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище,,Св.Св. Кирил и Методий’’, чрез основен ремонт на отоплителната инсталация", финансирано по мярка 321.

 

кмет на община Белово

инж. Костадин Варев

 

Документи за сваляне:

Отваряне на цени: Изтегли

Конструктивна част: Изтегли

Архитектурна част: Изтегли

Електро: Изтегли

Геодезия: Изтегли