КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект ,,Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – село Сестримо, община Белово“ по договор № 13/321/01298 за безвъзмездна финансова помощ между Община Белово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 – 2013 г.

Документация:

Изтегли