КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство.

Документация:

Документи: Изтегли

Конструктивно становище: Изтегли

AC: Изтегли