КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при Изпълнение на СМР по Проект "Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище 'Св.Св. Кирил и Методий'.

Документация:

Документация: Изтегли

Технически проект: Изтегли