КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Обявление - 565502, Решение - 565499

КЛОН 23б / ЗЕМНИ РАБОТИ Мер. единица -
1 ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 6 СМ С ФУГОРЕЗАЧКА м. 90,00
1 РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 СМ С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК м.3 1,80
1 ИЗВОЗВАНЕ НАРАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ м.3 1,80

Документация:

ДокументиИзтегли

Изх. № РОП-336/08.11.2013 год.Изтегли

Изх. № РОП-329/11.11.2013 год. Изтегли

Декларация Изтегли