КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2013/2014 година.

Документация:

Изтегли