КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Упражняване на авторски надзор по изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Белово - СОУ "Александър Иванов - Чапай.

Документация:

Изтегли