КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Изпълнение на дейностите по проект Национална кампания "чиста Околна Среда". Екосемо Мененкьово - градина за средиземноморска и екзотична растителност със зона за отдих, спорт и забавление.

Документация:

Изтегли