КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на гр. Белово.

Документация:

Изтегли