КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.4, т.4 от ЗОП с предмет: " Неотложно възстановителни работи по коритото на река Яденица, град Белово от ПИ 03592.502.1580 до ПИ 03592.2.1082 - етап 4" поради обявеното бедствено положение на 12.01.2021 г. по река Яденица.

 

Документи:

Покана за представяне на оферта - Изтегли