КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Във връзка с изпълнение на доставки и дейности по временно възстановяване на проходимостта на улица Яденица потенцилано заинетерсовани участници могат да подадат оферта до община Белово на адрес : град Белово , ул Орфей 4а

Наименование на обекта:

  Обект: "Аварийно, временно и частично възстановяване на улица "Яденица" в гр. Белово, община Белово,,  -  с размери 134.50м/6,81м  

 приложено КС.

Срокя за подаване на оферта - 3 календарни дни.

 

С УВАЖЕНИЕ
К.ВАРЕВ - Кмет на община Белово

 

Документи:

Количествено стойностна сметка - Изтегли