КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Разпределение по учебни заведения на бюджета за 2020 г.

Документи:

Бюджет - Училища / 09.03.2020г. / - Изтегли

Бюджет - Детски градини / 09.03.2020г. / - Изтегли