КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи издадени от ДГ "Щурче"

Документи:

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно обучение / 06.03.2019г. / - Изтегли

Издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование / 06.03.2019г. / - Изтегли

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование / 06.03.2019г. / - Изтегли