КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства, информация за същността на всеки вид социална услуга.

Документи:

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства /18.07.2017г./ - Изтегли