Изработен и приет ПУП-ПП /парцеларен план/ за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1039 на път І-8 Белово - с.Момина клисура км.162+100.

 

Документи:

Съобщение - Изтегли