КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
Наименование на документа Link за сваляне
ПЛАНОВЕ -
Общински план за развитие 2007 - 2013 г. Свали тук
Общински план за развитие 2014 - 2020 г. Свали тук