КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служителите в Общинска администрация - Белово

Документи:

Анета Кечева - Изтегли

Антоанета Ичева - Изтегли

Атанаска Вучкова - Изтегли

Виктория Пипонкова - Изтегли

Даниела Родева - Изтегли

Драгомил Драганов - Изтегли

Емил Терзийски - Изтегли

Любомира Танева - Изтегли

Любомира Танева - Изтегли

Мария Петкова - Изтегли

Надка Кондева - Изтегли

Петранка Хаджийска - Изтегли

Петя Стойкова - Изтегли

Пламен Сулев - Изтегли

Симона Пенчева - Изтегли

Цветозара Блажева - Изтегли

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служителите в Общинска администрация - Белово - Изтегли