Обявление
за заседания на комисиите по чл. 37В от ЗСПЗЗ

За сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата, за стопанската 2017/2018г. на територията на община Септември, община Белово и община Лесичово.

Документи:

Обявление / 21.08.2017г. / - Изтегли