Заглавие Документи
Протокол № 1 / 19.08.2019 г. на конкурса за заемане длъжността "Директор" на Исторически музей гр. Белово
Ръководител - Проект "Активно включване" - Дата за приемане на документи: от 16.05.2017 г. до 17:00 часа на 22.05.2017 г
Обявление - Директор
Обявление - Юрист
СПИСЪК на допуснатите кандидати за позиция Директор
СПИСЪК на допуснатите кандидати за позиция Юрисконсулт
Окончателни резултани за длъжност Директор дирекция
Окончателни резултани за длъжност Юрисконсулт
Община Белово търси да назначи служител по реда на КТ - Крайна дата за приемане на документи до 17:00 часа на 30.11.2016 г