Европейски парламент 2019г.

Заглавие Документи
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Телефон за заявка за помощ на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването - 03581/27-70
Заповед № 125 /13.05.2019 г./
Обява относно обучението на членовете на СИК /13.05.2019 г./
Заповед № 106 /25.04.2019 г./
Избирателни списъци за Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
Покана за провеждане на консултации за съставите на СИК при кмета на Община Белово /12.04.2019 г./
Избирателен списък - Част I /11.04.2019 г./
Заповед № 77 /02.04.2019 г./
Заповед № 76 /02.04.2019 г./